newsupdate

แจ้งเตือน!! ลองกันวงเงินอีกครั้ง

แจ้งเตือน!! ลองกันวงเงินอีกครั้ง

การแจ้งเตือน ลองกันวงเงินอีกครั้ง!!  เกิดขึ้นได้ทุกครั้งภายหลังจากการเพิ่มบัตรเข้าไปก่อนทำการยิงแคมเปญโฆษณา โดยการเเจ้งเตือนที่เกิดขึ้น ไม่ได้เกิดขึ้นกับบัญชีทุกประเภท จะมีแจ้งเตือนในบัญชีบางประเภทเท่านั้น

การแก้ไขเบื้องต้น แก้ไขโดยเพิ่มบัตรเข้าไป ให้บัญชีโฆษณาเกิดการตัดจ่าย หลังจากการตัดจ่าย บัญชีโฆษณา จะสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

การตัดจ่ายที่เกิดขึ้นเป็นการกันวงเงินไว้ก่อนของระบบ facebook โดยจะคืนเงินให้ภายหลัง จากที่ได้ตัดไป 1-2 สัปดาห์โดยประมาณ

หากไม่ตัดจ่าย จะยิงแคมเปญโฆษณาได้หรือไม่ ??


...... คำตอบคือ   ไม่ได้!!  

ถ้าไม่มีการตัดจ่ายเกิดขึ้น บัญชีโฆษณาที่ขึ้นแคมเปญนั้นๆ จะไม่สามารถใช้งานได้
ไม่มีอิมเพรสชันสำหรับบัญชีนั้นเลย เพื่อเร่งการตัดจ่าย สามารถทำได้โดยการเพิ่มบัตรใหม่เข้าไป หรือทำการกระตุ้นการตัดจ่ายด้วยการบูสโพสต์หน้าเพจ ทำให้มีการตัดจ่ายเกิดขึ้น

ตัวอย่าง การตัดจ่าย