newsupdate

บัญชี เพจ หรือบัญชีตัวจัดการธุรกิจบน Facebook ของเราถูกจำกัดการโฆษณา

บัญชี เพจ หรือบัญชีตัวจัดการธุรกิจบน Facebook ของเราถูกจำกัดการโฆษณา

การจำกัดการโฆษณาสำหรับบัญชี เพจ และบัญชีตัวจัดการธุรกิจบน Facebook ถูกแบ่งออกเป็นหลายประเภท การจำกัดดังกล่าวอาจเป็นการจำกัดจำนวนเงินใช้จ่าย ฟีเจอร์ต่างๆ ของโฆษณาที่เราสามารถใช้ได้ หรือเราอาจไม่สามารถเข้าถึงการโฆษณาด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือ Facebook ได้

จะรู้ได้อย่างไรว่าบัญชี เพจ หรือบัญชีตัวจัดการธุรกิจบน Facebook ของเราถูกจำกัดการโฆษณา

หากบัญชี Facebook, เพจ หรือบัญชีตัวจัดการธุรกิจถูกจำกัดไม่ให้โฆษณา เราจะได้รับอีเมลและการแจ้งเตือนบน Facebook เราสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำกัดในบัญชี เพจ หรือบัญชีตัวจัดการธุรกิจบน Facebook ของเราได้ที่คุณภาพบัญชี

ทำไมบัญชี เพจ หรือบัญชีตัวจัดการธุรกิจบน Facebook ของเราจึงถูกจำกัดการโฆษณา

Facebook เฝ้าติดตามและตรวจสอบพฤติกรรมของผู้ลงโฆษณาเพื่อช่วยให้ Facebook ปลอดภัยและมั่นใจว่าการเชื่อมต่อระหว่างผู้คนและธุรกิจเป็นไปตามธรรมชาติ ดังนั้น เราจึงอาจจำกัดบัญชีที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายการโฆษณา, มาตรฐานชุมชน หรือนโยบายและข้อกำหนดอื่นๆ ของ Facebook การจำกัดดังกล่าวอาจเป็นการจำกัดจำนวนเงินใช้จ่าย ฟีเจอร์ต่างๆ ของโฆษณาที่เราสามารถใช้ได้ หรือเราอาจไม่สามารถเข้าถึงการโฆษณาด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือ Facebook ได้

สาเหตุที่ทำให้บัญชี เพจ หรือบัญชีตัวจัดการธุรกิจบน Facebook อาจถูกจำกัดการโฆษณา การละเมิดของโฆษณา

โฆษณาต้องผ่านระบบการตรวจสอบโฆษณาของ Facebook ซึ่งใช้การตรวจสอบอัตโนมัติเป็นหลักในการตรวจสอบว่าโฆษณาเป็นไปตามนโยบายการโฆษณาของเราหรือไม่ นโยบายนี้เปิดให้อ่านเป็นสาธารณะที่นี่ เราใช้ผู้ตรวจสอบที่เป็นมนุษย์โดยมีจุดมุ่งหมายทั้งเพื่อพัฒนาและฝึกฝนระบบอัตโนมัติของเรา และเพื่อตรวจสอบโฆษณาบางรายการโดยเฉพาะในบางกรณี โดยกระบวนการตรวจสอบโฆษณาอาจตรวจสอบไปจนถึงปลายทางที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาดังกล่าว เช่น แลนดิ้งเพจหรือหัวข้อสนทนาระหว่างผู้คนกับผู้ลงโฆษณาที่เปิดจากโฆษณาที่คลิกไปยัง Messenger

Facebook จำกัดสิทธิ์การเข้าถึงโฆษณาโดยขึ้นอยู่กับประเภทและความรุนแรงของการละเมิด หรือหากเราพบว่าบัญชี Facebook เพจ หรือบัญชีธุรกิจตัวจัดการธุรกิจนั้นพยายามแสดงโฆษณาที่ไม่เป็นไปตามนโยบายของ Facebook ซ้ำๆ

การหลีกเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบโฆษณาหรือระบบบังคับใช้อื่นๆ ของ Facebook

ความสามารถในการเชื่อมต่อกันอย่างน่าเชื่อถือระหว่างผู้ลงโฆษณาและผู้คนเป็นหัวใจสำคัญของ Facebook ส่วนสำคัญของสิ่งที่ทำให้สิ่งดังกล่าวเป็นจริงได้ คือการบังคับใช้นโยบายการโฆษณา มาตรฐานชุมชน และนโยบายและข้อกำหนดอื่นๆ ของ Facebook ความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการบังคับใช้ดังกล่าวนี้ เช่น การหลบเลี่ยงหรือตบตาระบบตรวจสอบของ Facebook ถือเป็นภัยคุกคามต่อการเชื่อมต่อที่มีคุณค่าและเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ทั้งยังถือเป็นการกระทำต้องห้ามอีกด้วย

ตัวอย่างของพฤติกรรมที่ Facebook นับว่าเป็นการหลีกเลี่ยงขั้นตอนการตรวจสอบและระบบบังคับใช้อื่นๆ ของ Facebook ได้แก่

  • การซ่อนตัวอักขระ unicode สัญลักษณ์ หรือข้อความไว้ในรูปภาพโดยมีเจตนาเพื่อทำให้คำหรือวลีดูสับสน
  • การจำกัดไม่ให้ Facebook เข้าถึงหน้าปลายทางของโฆษณา
  • การพยายามสร้างบัญชีโฆษณาใหม่หลังจากที่ Facebook ปิดการใช้งานบัญชีปัจจุบันเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ ของ Facebook

เมื่อ Facebook รับทราบถึงพฤติกรรมที่เป็นการหลีกเลี่ยงนี้ Facebook จะจำกัดการเข้าถึงการโฆษณา การจำกัดดังกล่าวอาจเป็นการจำกัดจำนวนเงินใช้จ่าย ฟีเจอร์ต่างๆ ของโฆษณาที่เราสามารถใช้ได้ หรือเราอาจไม่สามารถเข้าถึงการโฆษณาด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือ Facebook ได้

พฤติกรรมหลอกลวงและไม่น่าไว้วางใจ

เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อที่เป็นจริงระหว่างผู้คนและธุรกิจ Facebook จึงไม่อนุญาตให้ผู้คนบิดเบือนข้อมูลตัวตนบน Facebook โดยใช้บัญชีปลอม, เพิ่มความนิยมให้กับเนื้อหาอย่างไม่เป็นธรรมชาติ หรือมีพฤติกรรมที่เราถือว่าเป็นการหลีกเลี่ยงขั้นตอนการตรวจสอบและระบบบังคับใช้อื่นๆ

พฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจ ได้แก่ การใช้บัญชี เพจ กลุ่ม งานกิจกรรม หรือองค์ประกอบของธุรกิจและการโฆษณาบน Facebook เพื่อหลบเลี่ยงการบังคับใช้นโยบายและข้อกำหนดของFacebook หรือชี้นำให้ผู้คนและ Facebook เข้าใจผิดเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้

  • ข้อมูลระบุตัวตน จุดประสงค์ หรือที่มาของสิ่งที่ตนกำลังเป็นตัวแทน
  • ความนิยมของเนื้อหาหรือองค์ประกอบบน Facebook หรือ Instagram
  • จุดประสงค์ของกลุ่มเป้าหมายหรือชุมชน
  • แหล่งที่มาหรือต้นฉบับของเนื้อหา
  • ข้อมูลประจำตัว อำนาจ หรือการอนุญาตของวิธีการชำระเงินที่ใช้

เมื่อ Facebook รับทราบถึงพฤติกรรมประเภทนี้ Facebook จะจำกัดการเข้าถึงการโฆษณา การจำกัดดังกล่าวอาจเป็นการจำกัดการเข้าถึงการโฆษณาโดยใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือ Facebook หรือจำกัดจำนวนเงินที่เราสามารถใช้เพื่อซื้อโฆษณา และจำกัดฟีเจอร์ต่างๆ ของการโฆษณาที่เราสามารถใช้ได้

เครือข่ายหรือองค์กรที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยหรือฝ่าฝืน

ผู้ลงโฆษณาบน Facebook สามารถใช้องค์ประกอบในการโฆษณา เช่น บัญชีโฆษณา แหล่งข้อมูล เพจ และกลุ่มเป้าหมายที่ใช้งานร่วมกันกับบัญชีธุรกิจอื่นๆ ได้

เพื่อช่วยคุ้มครองความปลอดภัยบนแพลตฟอร์มสำหรับชุมชนของ Facebook  จึงจะตรวจสอบความสัมพันธ์ที่เป็นการใช้งานร่วมกันนี้ หาก Facebook พบพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกันซึ่งถือว่าน่าสงสัยหรือฝ่าฝืนในบัญชี Facebook นี้ เช่น การหลีกเลี่ยงขั้นตอนการตรวจสอบของ Facebook หรือบัญชีโฆษณาและองค์ประกอบการโฆษณาอื่นๆ ถูกปิดใช้งานซ้ำๆ หลายครั้งเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย Facebook จะจำกัดการเข้าถึงการโฆษณา

การจำกัดดังกล่าวอาจเป็นการจำกัดจำนวนเงินใช้จ่าย ฟีเจอร์ต่างๆ ของโฆษณาที่เราสามารถใช้ได้ หรือเราอาจไม่สามารถเข้าถึงการโฆษณาด้วยการใช้ผลิตภัณฑ์ในเครือ Facebook ได้

ผู้ลงโฆษณาสามารถเชื่อมต่อโฆษณาของตนเข้ากับโดเมนที่อยู่นอกแพลตฟอร์มได้เช่นกัน Facebook อาจจำกัดความสามารถของผู้ลงโฆษณาในการนำผู้คนไปยังโฆษณาที่อยู่บนโดเมนซึ่งฝ่าฝืนหรือน่าสงสัย แต่ผู้ลงโฆษณายังคงสามารถโฆษณาต่อไปโดยใช้โดเมนที่ไม่ถูกจำกัดได้

เราควรทำอย่างไรหากบัญชี เพจ หรือบัญชีตัวจัดการธุรกิจบน Facebook ของเราถูกจำกัดการโฆษณา

ไปที่คุณภาพบัญชี เพื่อตรวจสอบสถานะการโฆษณาของทุกบัญชีของเรา และดูรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่เราสามารถทำได้หากการเข้าถึงการโฆษณาของเราถูกจำกัด