newsupdate

Code สำหรับการ Reset IPv6 ( Mac version )

Code สำหรับการ Reset IPv6 ( Mac version )

สำหรับหลายๆคน คงจะเคยเรียนรู้ การรีเซ็ต IPv6 ด้วย โค๊ด .bat แล้ว วันนี้ จะมาแนะนำการรีเซ็ต ไอพีเวอชั่น6 สำหรับ Mac version

ขั้นตอนที่ 1 เปิด Terminal ขึ้นมา

ขั้นตอนที่ 2 ทำการสำรวจ Interface name ด้วยคำสั่ง ifconfig

สำรวจ Interface name

ขั้นตอนที่ 3 ทำการรันคำสั่ง.  sudo ipconfig set en0 AUTOMATIC-V6 ​ณ. ที่นี้ en0 คือ interface name

หลังจากนั้นก็ทำการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงค่า ของ IPv6 ของเรา

ก็ง่ายๆ สำหรับการรีเซ็ต IPv6 สำหรับเครื่อง Mac