newsupdate

Conversion Objective (วัตถุประสงค์คอนเวอร์ชั่น)

Conversion Objective (วัตถุประสงค์คอนเวอร์ชั่น)

ดึงดูดลูกค้าเป้าหมายให้เข้าชมเว็บไซต์ของเราและเพิ่มยอดขายออนไลน์

โฆษณาคอนเวอร์ชั่นจะทำให้เราสามารถ: แสดงโฆษณาให้ผู้ที่มีแนวโน้มจะทำสิ่งที่สำคัญต่อเราและธุรกิจของเรา เห็นโดยการเลือกวัตถุประสงค์คอนเวอร์ชั่น กระตุ้นให้ผู้คนซื้อสินค้า หยิบสินค้าใส่รถเข็นสร้างข้อมูลลูกค้า ลงทะเบียนให้เสร็จสิ้น หรือดาวน์โหลดแอพของเรา

  • เพิ่มยอดขาย
    กระตุ้นให้ผู้คนทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ของเราให้เสร็จสิ้น
  • กระตุ้นการดำเนินการ
    กำหนดการดำเนินการที่เราต้องการให้ผู้คนทำบนเว็บไซต์ของเรา ตั้งแต่การเยี่ยมชมเว็บไซต์ไปจนถึงการหยิบสินค้าใส่ตะกร้า
  • เพิ่มจำนวนผู้เข้าชม
    กระตุ้นให้ผู้คนเข้าชมหน้าเว็บที่คุณต้องการหรือสำรวจทั้งเว็บไซต์ของเรา

วิธีปรับโฆษณาของเราให้เหมาะสมเพื่อรับความสำเร็จ

ดำเนินการต่อไปนี้เพื่อปรับแคมเปญของคุณให้เหมาะสมและเพิ่มยอดขายออนไลน์เมื่อคุณใช้วัตถุประสงค์คอนเวอร์ชั่น

วัตถุประสงค์คอนเวอร์ชั่นและจำนวนผู้เข้าชมสามารถใช้ควบคู่กันได้ โดยหากเรามีเหตุการณ์การดูแลนดิ้งเพจไม่เพียงพอ เราก็สามารถปรับให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์จำนวนผู้เข้าชมเพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมแลนดิ้งเพจก่อน จากนั้นจึงค่อยใช้วัตถุประสงค์คอนเวอร์ชั่นเพื่อปรับให้เหมาะสมกับการดูเนื้อหา การหยิบใส่รถเข็น การซื้อ ฯลฯ ได้หลังจากที่เรามีผู้เข้าชมเว็บไซต์มากพอแล้ว

เลือกเหตุการณ์ที่เหมาะสม

เลือกปรับเหตุการณ์พิกเซลให้เหมาะสมเพื่อรับการดำเนินการที่มีความสำคัญมากที่สุด หลักปฏิบัติที่ดีที่สุดคือการใช้แท็บ "ภาพรวม" ในตัวจัดการเหตุการณ์เพื่อเลือกเหตุการณ์การปรับให้เหมาะสมที่เกิดขึ้นประมาณ 50 ครั้งต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อย หรือเพื่อปรับให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ทั่วไปมากยิ่งขึ้น เช่น การดูแลนดิ้งเพจ

ใช้ API คอนเวอร์ชั่น

ความสำเร็จของแคมเปญที่ใช้วัตถุประสงค์คอนเวอร์ชั่นนั้นอาศัยข้อมูลจากพิกเซลของ Facebook ทว่าการเปลี่ยนแปลงด้านความเป็นส่วนตัวล่าสุดนี้อาจเริ่มส่งผลต่อประสิทธิภาพของพิกเซลและอาจทำให้ข้อมูลสูญหายได้ เรียนรู้เพิ่มเติมว่า API คอนเวอร์ชั่นสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไร 

เรียนรู้เกี่ยวกับ API คอนเวอร์ชั่น คลิก

ปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายและคุณภาพของโฆษณา

ปรับปรุงการกำหนดเป้าหมายของเราให้มีความเกี่ยวข้องมากขึ้นหรือกำหนดเป้าหมายเป็นวงกว้างกว่าเดิมเพื่อให้ได้ผลตอบแทนจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาที่สูงขึ้น และอย่าลืมตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปรับปรุงคุณภาพของโฆษณา โดยหากโฆษณาของเรามีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้น โฆษณาจะประมูลราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่วนโฆษณาที่มีคุณภาพต่ำกว่ามีแนวโน้มที่จะใช้ต้นทุนมากกว่า ซึ่งอาจลดการเผยแพร่โฆษณาและทำให้เราได้รับผลลัพธ์น้อยลงได้

ลองดูเหตุการณ์มาตรฐาน

 เราสามารถใช้พิกเซลของ Facebook หรือ API คอนเวอร์ชั่นเพื่อวัดเหตุการณ์มาตรฐานบนเว็บไซต์หรือแอพของเรา ใช้เหตุการณ์มาตรฐานเพื่อติดตามเหตุการณ์ที่เราต้องการบนเว็บไซต์ ปรับให้เหมาะสมกับคอนเวอร์ชั่น และสร้างกลุ่มเป้าหมาย

1. การดูเนื้อหา
ติดตามการดูเพจหลัก ดูว่าผู้คนดูหน้าสินค้าหรือบทความใดมากที่สุด

2. ซื้อสินค้า
ติดตามการซื้อสินค้าหรือกระบวนการชำระเงินที่เสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่าง: ดูจำนวนผู้คนที่ไปถึงหน้ายืนยันการชำระเงินหลังจากซื้อสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว

3. หยิบใส่รถเข็น
ติดตามเมื่อสินค้าถูกหยิบใส่รถเข็น ตัวอย่าง: วัดการดำเนินการในหน้ารถเข็นหรือปุ่ม "หยิบใส่รถเข็น" และเรายังสามารถใช้เหตุการณ์นี้เพื่อกำหนดเป้าหมายลูกค้าซ้ำได้อีกด้วย

4. การรวบรวบข้อมูลลูกค้า
ติดตามเมื่อมีผู้แสดงความสนใจข้อเสนอของเรา ตัวอย่าง: ดูเวลาที่ผู้คนส่งแบบฟอร์มหรือลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้งาน

5. การเริ่มขั้นตอนการชำระเงิน
ติดตามเมื่อผู้คนเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน ตัวอย่าง: วัดจำนวนการดำเนินการบนปุ่มการชำระเงินหรือแลนดิ้งเพจ

6. การลงทะเบียนเสร็จสิ้น
ติดตามเมื่อผู้คนกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนแล้วเสร็จ ตัวอย่าง: วัดจำนวนสมัครรับข้อมูลหรือการลงทะเบียนบนแลนดิ้งเพจ

7.เพิ่มลงในรายการสิ่งที่อยากได้
ติดตามเมื่อผู้คนเพิ่มสินค้าลงในรายการสิ่งที่อยากได้ ตัวอย่าง: วัดจำนวนการดำเนินการบนปุ่ม "เพิ่มลงในรายการที่อยากได้"

วัดผลคอนเวอร์ชั่นของเรา

เมื่อเราเริ่มใช้งานแคมเปญโฆษณาเพื่อคอนเวอร์ชั่นแล้ว ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อวัดประสิทธิภาพของแคมเปญ โดยหากต้องการดูการรายงาน ให้ไปที่ตัวจัดการโฆษณา

ดูผลลัพธ์

เลือกแคมเปญ ชุดโฆษณา หรือโฆษณาแต่ละรายการที่ต้องการดู ดูที่คอลัมน์ "ผลลัพธ์" เพื่อดูจำนวนคอนเวอร์ชั่นสำหรับเหตุการณ์ที่เราต้องการ เมื่อเราวางเมาส์เหนือเกณฑ์ชี้วัดผลลัพธ์ เราจะได้เห็นจำนวนของเหตุการณ์อื่นๆ ด้วย

เปรียบเทียบต้นทุนต่อผลลัพธ์

ดูที่คอลัมน์ "ต้นทุนต่อผลลัพธ์" เพื่อดูว่าเราใช้งบประมาณเท่าใดไปกับคอนเวอร์ชั่นแต่ละครั้ง วัดประสิทธิภาพแคมเปญของเราโดยการเปรียบเทียบต้นทุนต่อผลลัพธ์กับมูลค่าของคอนเวอร์ชั่นสำหรับธุรกิจของเรา

ความคืบหน้าของแคมเปญ

ไปที่เครื่องมือการตรวจสอบในตัวจัดการโฆษณาเพื่อทำความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับชุดโฆษณาที่เรากำลังใช้งานในแคมเปญ โดยเครื่องมือการตรวจสอบดังกล่าวจะมีโมดูลที่แยกออกมาเพื่อตรวจสอบกลยุทธ์การประมูล สถิติเกี่ยวกับจุดอิ่มตัวของกลุ่มเป้าหมาย การประมูลทับซ้อน และการแข่งขันประมูลราคาของชุดโฆษณาแต่ละชุด