newsupdate

เข้าใจหลักการตรวจโฆษณา

เข้าใจหลักการตรวจโฆษณา

การทำความเข้าใจหลักการตรวจโฆษณา เฟชบุ๊คนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เพราะมันจำเป็นที่เราต้องเรียนรู้ และเข้าใจมัน

เราสามารถเรียนรู้พื้นฐาน หลักการ ต่างๆ เกี่ยวกับการโฆษณาเฟชบุ๊คได้จาก 3 แหล่งสำคัญคือ

  1. Facebook Blueprint
  2. Facebook Developer & FB api
  3. Facebook Business Help center

ข้อมูลจากทั้งสามพื้นที่นั้น สำคัญมากๆ หากเราตั้งใจและศึกษาอย่างจริงจังจะทำให้เราเข้าใจภาพรวมของพื้นฐานได้ทั้งหมด เมื่อเราเข้าใจพื้นฐานแล้วสิ่งสำคัญต่อไปคือการทดลอง ด้วยตนเองด้วยการสังเกตุ หรือการเรียนรู้ จากผู้มีประสบการณ์ โค๊ช เพื่อน หรือกลุ่มเรียนรู้ต่างๆ เพื่อเป็น ทางลัดในการเรียนรู้ ผิด ถูก แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือ การเรียนรู้จาก การทดลองและความผิดพลาดของตนเอง  

กลับเข้ามาต่อในเรื่อง การเข้าใจหลักการตรวจโฆษณา ของ ระบบ  

จากรูปนี้ เฟชบุ๊ค แยกข้อมูล ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ

  1. แคปชั่น
  2. รูปภาพ หรือ วีดีโอ ( สื่อ )
  3. แลนดิ้งเพจหรือ คอลทูแอคชั่น  หรือลิ้งปลายทาง

ทั้งสามส่วนที่กล่าวมา เราเรียกว่า ส่วน ครีเอทีฟ หรือแอด ระบบ ทั้งหมดของ Facebook นั้นจะทำการตรวจสอบด้วย AI 100% ก่อนในเบื้องต้น โดยหาก AI สงสัย สิ่งใด หรือมีข้อสงสัย จะส่งให้มนุษย์ทำการตรวจสอบ

แต่กระบวนก่อนหน้าที่มนุษย์จะได้ตรวจสอบนั้น ข้อมูลทั้ง 3 ส่วน ระบบ AI จะนำมารวมเป็น บริบทหลัก ก่อนว่า เราต้องการสื่อสิ่งใด ออกไป ในภาพรวม ไม่ได้แยกตรวจ แต่จะตรวจองค์ประกอบรวม ถึงสื่อและความหมายที่เราต้องการ โปรโมทออกไป

เช่น  เราโปรโมทโฆษณา หวย แต่เราทำ แอดในรูปแบบเมนูอาหาร ของร้านอาหาร แล้วแคปชั่นบอกลูกค้าว่า เมนูอาหารวันที 16 มกราคมนี้ มีอาหารเด่นคือ

ต้มยำ 357  ผัดผัก 110 ทั้งบนและล่าง  

อย่างนี้เป็นต้น  ระบบจะเข้าใจว่าเราต้องการโปรโฒทร้านอาหาร ไม่ใช่หวย  เพราะมันมองที่ภาพรวม แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ มนุษย์ทำการมาตรวจ จะปฏิเสธทันที

เมื่อระบบทำการตรวจสอบผ่านและอนุมัติแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปคือ การนำ โฆษณาของเราไปเข้าสู่ระบบ ขั้นตอนประมูล หรือที่เรียกว่า "ads delivery system " กระบวนการนี้ ก็จะมีกระบวนการแยกย่อยที่สำคัญมากๆ ไม่แพ้กัน เพราะเกี่ยวกับระบบ  กลุ่มเป้าหมาย การเข้าถึงต่างๆ

ดังนั้น ก่อนจะผ่านไปสู่ กระบวนการแสดงโฆษณาจะเห็นได้ว่ามีกระบวนการทำงานเบื้องหลังอยู่มากมาย แต่นี่ก็เป็นหนึ่ง เรื่องที่เราจำเป็นที่ต้องเรียนรู้

Tips : Facebook เมื่อโฆษณารันแล้วจะมีโอกาสที่ เจ้าหน้าที่กลับมาตรวจโฆษณาอีกครั้งด้วยมนุษย์ เมื่อผ่านไป 14 วัน หรือ เมื่อเกิดการรีพอร์ต โฆษณา