newsupdate

การอัพเดตเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายแบบละเอียด

การอัพเดตเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายแบบละเอียด

นับตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2022 เป็นต้นไป เราจะลบตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายแบบละเอียดบางรายการ เนื่องจากตัวเลือกเหล่านี้ไม่เป็นที่นิยม ซ้ำซ้อนกับตัวเลือกอื่นๆ หรือมีความละเอียดมากเกินไป หรือเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ผู้คนอาจมองว่าละเอียดอ่อน เช่น ตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายที่อ้างอิงถึงโครงการ องค์กร หรือบุคคลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ศาสนา หรือรสนิยมทางเพศ

ชุดโฆษณาที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันที่มีตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจะยังคงแสดงต่อไปจนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2022 แต่คุณอาจต้องอัพเดตตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายของคุณ เมื่อผ่านพ้นวันดังกล่าวไป ชุดโฆษณาที่ได้รับผลกระทบอาจหยุดชั่วคราวเพื่อป้องกันการแสดงโฆษณาผิดพลาด หากมีการใช้ตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบเพื่อการยกเว้นกลุ่มเป้าหมาย ตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจะถูกลบออกโดยอัตโนมัติ หากถูกนำมาใช้เพื่อการรวมไว้ในกลุ่มเป้าหมาย เราจะให้คำแนะนำการกำหนดเป้าหมายอื่นๆ ในตัวจัดการโฆษณา เมื่อเป็นไปได้

ผลิตภัณฑ์การกำหนดเป้าหมายอื่นๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณ

นอกเหนือจากตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายแบบละเอียดที่เหลือแล้ว คุณยังสามารถใช้ผลิตภัณฑ์การกำหนดเป้าหมายอื่นๆ ที่มีอยู่ได้ เช่น

  • การกำหนดเป้าหมายแบบกว้าง ซึ่งประกอบด้วยเพศ อายุ และตำแหน่ง โดยพื้นฐานแล้ว การกำหนดกลุ่มเป้าหมายแบบกว้างหมายความว่าคุณจะพึ่งพาระบบการแสดงโฆษณาของเราเป็นส่วนใหญ่เพื่อค้นหาผู้คนที่เหมาะสมที่สุดที่จะแสดงโฆษณาของคุณ วิธีการนี้ช่วยนำเราไปสู่การค้นหาลูกค้าเป้าหมายที่คุณไม่เคยรู้ว่ามีมาก่อน
  • กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง ช่วยให้คุณสามารถค้นหากลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ในหมู่ผู้ใช้งาน Facebook คุณสามารถใช้แหล่งที่มาต่างๆ เช่น รายชื่อที่กำหนดเอง, จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์หรือแอพ หรือการมีส่วนร่วมบน Facebook เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเองซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักธุรกิจของคุณอยู่แล้วได้
  • กลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน สร้างขึ้นจากกลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ และจะช่วยปรับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของคุณให้เหมาะสม
  • การขยายกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน จะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติหากคุณใช้ประโยชน์จากกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันและปรับให้เหมาะสมกับคอนเวอร์ชั่น มูลค่า หรือเหตุการณ์ในแอพโดยใช้วัตถุประสงค์คอนเวอร์ชั่น โดยคุณจะเป็นผู้ควบคุมกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกัน อย่างไรก็ตาม เราอาจแสดงโฆษณานอกเหนือช่วงกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันที่เลือกไว้ 1-10% เราจะดำเนินการดังกล่าวหากระบบของเราคาดการณ์ว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้
  • การขยายการกำหนดเป้าหมาย ใช้ข้อมูลการกำหนดเป้าหมายแบบละเอียดของผู้ลงโฆษณาเป็นแนวทางในการแสดงโฆษณา เราอาจแสดงโฆษณาให้กับผู้คนที่อยู่นอกเหนือจากผู้ที่ถูกเลือกในการกำหนดเป้าหมายแบบละเอียดของคุณ หากระบบของเราคาดการณ์ว่ามีแนวโน้มที่จะทำให้ประสิทธิภาพดีขึ้น คุณสามารถเลือกใช้การขยายการกำหนดเป้าหมายได้กับทุกวัตถุประสงค์ ยกเว้นการรับรู้แบรนด์และการเข้าถึง

หมายเหตุ: ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2022 เป็นต้นไป คุณจะสามารถดูบัญชีตัวจัดการโฆษณาเพื่อดูแคมเปญที่ได้รับผลกระทบได้ ชุดโฆษณาและตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบอาจไม่มีให้เลือกใช้สำหรับแคมเปญใหม่อีกต่อไป

อัพเดตชุดโฆษณาของคุณ

หากต้องการตรวจสอบและแก้ไขชุดโฆษณาที่ได้รับผลกระทบ คุณสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้

  1. เปิดตัวจัดการโฆษณา
  2. ให้เลือก "ดูชุดโฆษณาที่ได้รับผลกระทบ" ที่ด้านขวาบน หากชุดโฆษณาของคุณจำเป็นต้องได้รับการอัพเดต คุณจะเห็นการแจ้งเตือนว่าเรากำลังจะลบตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายแบบละเอียดบางตัวเลือกออก
  3. วางเมาส์เหนือชุดโฆษณาที่ได้รับผลกระทบเพื่อแก้ไข
  4. จากชุดโฆษณา ให้ไปที่ส่วนกลุ่มเป้าหมายแล้วเลือกตัวเลือกใหม่ หรือลบตัวเลือกที่ได้รับผลกระทบออก
  5. หากต้องการอัพเดตการกำหนดเป้าหมายชุดโฆษณา ให้เลือกปุ่ม "ลบตัวเลือกที่ไฮไลท์ออก" ที่ด้านบนเพื่ออัพเดตการกำหนดเป้าหมาย จากนั้นจึงเผยแพร่การเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: ในบางกรณี คุณอาจได้รับข้อความแจ้งให้ "ยืนยันและเผยแพร่การแก้ไข" ซึ่งจะเป็นการลบการกำหนดเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบออกโดยอัตโนมัติ

หากเป็นไปได้ เราจะเสนอตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายอื่นๆ แก่คุณ หากต้องการใช้ตัวเลือกที่เราแนะนำ ให้วางเมาส์เหนือตัวเลือกที่มีปัญหาแล้วเลือกปุ่ม "แทนที่"

ที่มา https://business.facebook.com/business/help/458835214668072