newsupdate

การ Generate 2FA Code

การ Generate 2FA Code

หลายคนสงสัยว่า หลังจากซื้อบัญชีไปจากทาง #สิริการบัญชี ตัวเลขรหัส 2FA Code นั้นเอามาจากไหน

วันนี้จึงได้ทำคลิปให้ดูว่า รหัส 2FA นั้นเอามาจากไหน

สำหรับรหัส 2FA เป็นรหัสที่ทาง Facebook.comทำการเจนมาให้แต่ละบัญชี พูดง่ายๆ ก็เปรียบเสมือน หมายเลขประจำตัวบัญชีนั่นเอง

สำหรับ การยืนยันสองขั้นตอนนั้น หากเราไม่ใช้ QR Code ก็จะมีรหัสชุดตัวเลข 4 หลัก จำนวน 8 ชุดหรือ 32 ตัวอักษรนั่นเอง

เราสามารถวิธีการได้มาของ 2FA Code ผ่านคลิปนี้ได้เลย

การเจนหมายเลข 2Fa code

My image