newsupdate

การใช้Proxy Thai IP ในโปรแกรม GoLogin

การใช้Proxy Thai IP ในโปรแกรม GoLogin
  1. สร้างโปรไฟล์ใน Go Login
    - เลือก New Profile- ตั้งชื่อโปรไฟล์ที่ต้องการ จากนั้นเลือก http Proxy ในแถบ Connection Type

2. กรอก IP + Port + Username + Password

3. Click Check Proxy เพื่อเช็คว่า พร็อกซี่ ใช้งานได้หรือไม่ หากใช้งานได้ จะแสดงข้อความ Success ตามด้วย ค่า รหัสประเทศ เช่น TH

4. หลังจากเช็คพร็อกซี่ใช้งานได้ ก็คลิ๊ก เลือก Create Profile เพื่อใช้งาน

ดูตัวอย่างแบบ วีดีโอ ด้านล่างนี้

0:00
/

ข้อมูล Proxy IP  ของทางเราในเบื้องต้น #โปรดอ่านก่อนทำการสั่งซื้อ

  • รูปแบบProxy IP  คือ    HTTP
  • THAI  IP  เป็นไอพีไทยใช้งานง่าย  (location อยู่ที่ประเทศไทย)
  • THAI  IP ของเราเป็น IPV6
  • Proxy IP  ประเภท datacenter private proxy
  • IP คงที่  ใช้งานไป IP ไม่มีเปลี่ยนแน่นอน
  • สามารถใช้งานได้กับหลายโปรแกรม มีวิธีการใช้งานเบื้องต้นแนะนำให้
  • ข้อมูลที่ทางเราให้ไป IP/Port/User/Pass

ค่าบริการรายเดือนเพียง IP ละ 40฿ ต่อเดือน  ช่องทางการสั่งซื้อ Line ID : @116wuyrj