newsupdate

FACEBOOK ADS เดิมแก้ไขกลุ่มหมายด่วน! ก่อนโดนลบ..

FACEBOOK ADS เดิมแก้ไขกลุ่มหมายด่วน! ก่อนโดนลบ..

หลายคนคงได้พบแล้วสำหรับฟีเจอร์ การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ที่ทาง FACEBOOK กำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ในปัจจุบันแต่ไม่ต้องตกใจไป ระหว่างยังมีอัพเดตเรื่อยๆ ใครที่มีกลุ่มเป้าหมายที่ฟิคไว้อยู่แล้วแนะนำ ให้เปลี่ยนด่วยนะคะ ก่อนสิ้นสุดการอัพเดต กลุ่มเป้าหมายจะได้ชัดเจนขึ้น

การอัพเดตกลุ่มเป้าหมายจะยังคงอยู่ถึงวันที่ 17 มีนาคม ในปี2565 นี้

  • บางกรณีอาจได้รับข้อความแจ้งให้ "ยืนยันและเผยแพร่การแก้ไข" ซึ่งจะเป็นการลบการกำหนดเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบออกโดยอัตโนมัติ

  • ระบบจะเสนอตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายอื่นๆ ให้เรา ถ้าต้องการใช้ตัวเลือกที่ระบบแนะนำ ให้วางเมาส์เหนือตัวเลือกที่มีปัญหาแล้วเลือกปุ่ม "แทนที่"

อัพเดตชุดโฆษณา

วิธีการตรวจสอบและแก้ไขชุดโฆษณาที่ได้รับผลกระทบ สามารถทำได้

  1. เปิดตัวจัดการโฆษณา

  2. ให้เลือก "ดูชุดโฆษณาที่ได้รับผลกระทบ" ที่ด้านขวาบน ถ้าชุดโฆษณาจำเป็นต้องได้รับการอัพเดต จะเห็นการแจ้งเตือนว่า "เรากำลังจะลบตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายแบบละเอียดบางตัวเลือกออก"

  3. วางเมาส์เหนือ "ชุดโฆษณา" ที่ได้รับผลกระทบเพื่อแก้ไข

  4. ไปที่ "ส่วนกลุ่มเป้าหมาย" แล้วเลือกตัวเลือกใหม่ หรือลบตัวเลือกที่ได้รับผลกระทบออก

  5. ถ้าต้องการอัพเดตการกำหนดเป้าหมายชุดโฆษณา ให้เลือกปุ่ม "ลบตัวเลือกที่ไฮไลท์ออก" ที่ด้านบนเพื่ออัพเดตการกำหนดเป้าหมาย จากนั้นจึงเผยแพร่การเปลี่ยนแปลงต่อไป