newsupdate

การสร้างเพจใหม่ 2202

การสร้างเพจใหม่ 2202

จากการอัพเดทของ บริษัท Meta มีการอัพเดทให้สามารถสร้างร้านค้าใน Facebook ได้

วิธีการสร้างเพจแบบใหม่

1.เข้าหลังบ้านด้วย fb.com/pe แล้วเลือกปุ่ม "เครื่องมือทั้งหมด"

2.เลือก "ตัวจัดการการค้า"

3.เลือก "เริ่มกันเลย"

4.เลือก "สร้างร้านค้า" แล้วกดเริ่มกันเลย

4.1 กด "ถัดไป"

5.เลือก "ประเทศหรือภูมิภาค > ติ๊กถูก >ตั้งค่าให้เสร็จสิ้น"

6.ในส่วนนี้จะเป็นในส่วนเพิ่มสินค้าของเรา เพิ่มแล้วก็จะเสร็จในการสร้างเพจแบบใหม่