newsupdate

การทดสอบแอด A/B

การทดสอบแอด A/B

ประเภทของการทดสอบ A/B ที่ใช้งานได้บน Facebook

เราสามารถสร้างการทดสอบ A/B บน Facebook ได้หลายวิธี โดยขึ้นอยู่กับตัวแปรที่เราพยายามทดสอบ และตำแหน่งที่เราเริ่มสร้างการทดสอบ A/B

โดยปกติแล้ว เราแนะนำให้สร้างการทดสอบ A/B ด้วยแถบเครื่องมือในตัวจัดการโฆษณา ซึ่งจะใช้แคมเปญโฆษณาหรือชุดโฆษณาที่มีอยู่เป็นเทมเพลตสำหรับการทดสอบของเรา

วิธีใช้แถบเครื่องมือ

  1. ไปที่ตารางหลักของตัวจัดการโฆษณา โดยหน้านี้จะแสดงรายการโฆษณา แคมเปญ และชุดโฆษณาที่ใช้งานได้ทั้งหมดในบัญชีโฆษณาของคุณ

2.   ทำเครื่องหมายที่ช่องทางด้านซ้ายของแคมเปญหรือชุดโฆษณาที่คุณต้องการใช้สำหรับ      การทดสอบ A/B

3.   จากแถบเครื่องมือด้านบน ให้คลิก "การทดสอบ A/B"

4.   เลือกตัวแปรที่มีให้ใช้งาน แล้วกดถัดไป

5. กำหนดเวลาทดสอบ

6. เลือกเกณฑ์ชี้วัดแล้วกดตรวจสอบการทดสอบ                    

  เกณฑ์ชี้วัดจะมี4แบบ                                                              1.ต้นทุนต่อผลลัพธ์                              2.CPC (ต้นทุนต่อการคลิกลัพธ์)                            3.ต้นทุนต่อการซื้อ                                 4.ต้นทุนต่อการเข้าถึง 1,000 คน 

หลังจากนั้นให้กดเผยแพร่การทดสอบ

หมายเหตุ: หากเราเลือก "กำหนดเอง" เราจะสามารถสร้างการทดสอบได้โดยการสร้างแคมเปญหรือชุดโฆษณาที่เลือกไว้ซ้ำ แล้วแก้ไขตัวแปรต่างๆ ในการทดสอบแคมเปญใหม่

การทดสอบ A/B ทั้งหมดใช้เทคโนโลยีที่มีพื้นฐานเดียวกันในการเปรียบเทียบชิ้นงานโฆษณา กลุ่มเป้าหมาย หรือตำแหน่งการจัดวางต่างๆ แล้วพิจารณาหารายการที่ทำงานได้ดีที่สุด ผลลัพธ์การทดสอบทั้งหมดของเราจะอยู่ในเครื่องมือการทดลองหลังจากเสร็จสิ้นการทดสอบแล้ว

วิธีอื่นๆ ในการสร้างการทดสอบ A/B

  • จากเครื่องมือการทดลองโดยตรง คุณสามารถสร้างแคมเปญโฆษณาใหม่หรือสร้างซ้ำเพื่อเปรียบเทียบและพิจารณาหากลยุทธ์ที่ทำงานได้ดีที่สุดได้ในการทดลอง เครื่องมือการทดลองมีประโยชน์เมื่อคุณต้องการความยืดหยุ่นในการปรับแต่งแคมเปญโฆษณาของคุณให้เหมาะสมที่สุดก่อนเริ่มการทดสอบ หรือเมื่อคุณต้องการใช้แคมเปญโฆษณาที่มีอยู่หลายแคมเปญในการทดสอบ
  • เมื่อสร้างแคมเปญโฆษณาใหม่ คุณสามารถเลือกใช้การทดสอบ A/B ได้เมื่อสร้างแคมเปญโฆษณาใหม่ ตัวเลือกนี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการทดสอบตัวแปรขณะทำการสร้างแคมเปญโฆษณาใหม่ได้อย่างสะดวก หมายเหตุ: เนื่องจากการอัพเดตของการทดสอบ A/B ตัวเลือกนี้จึงอาจไม่พร้อมให้ใช้งานในขณะนี้
  • ด้วยการสร้างแคมเปญ ชุดโฆษณา หรือโฆษณาที่มีอยู่ซ้ำ คุณสามารถสร้างแคมเปญ ชุดโฆษณา หรือโฆษณาซ้ำและสร้างการทดสอบ A/B ในตัวจัดการโฆษณาได้ ในกรณีที่คุณต้องการแก้ไขโฆษณาที่มีอยู่อย่างรวดเร็วเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

  1.การสร้างแคมเปญที่มีอยู่ซ้ำ ช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบคมเปญ               ได้โดยเปลี่ยนตัวแปรตั้งแต่หนึ่งตัวแปรขึ้นไปเพื่อพิจารณาหากลยุทธ์ที่ทำงานได้ดีที่สุด

  2.การสร้างชุดโฆษณาหรือโฆษณาที่มีอยู่ซ้ำ ช่วยให้คุณได้เลือกตัวแปร และเราจะ           พิจารณาหาการเปลี่ยนแปลงประเภทต่างๆ ที่คุณสามารถทำได้เพื่อเปรียบเทียบและ                 พิจารณาหากลยุทธ์ที่ทำงานได้ดีที่สุด

  • จากการแจ้งเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไป บางครั้งเราจะแนะนำให้คุณทำการทดสอบ A/B เพื่อทดลองกลยุทธ์ใหม่ทางธุรกิจ หรือเมื่อเราคิดว่าโฆษณาปัจจุบันของคุณอาจได้รับประโยชน์จากการทดสอบ การแจ้งเหล่านี้จะแสดงวิธีทำการทดสอบในไม่กี่ขั้นตอนในเครื่องมือการทดลอง