newsupdate

การทดสอบรูป

การทดสอบรูป

การเช็ครูปภาพซึ่ง AI ของ Facebook สามารถเช็คอักษรบนรูปภาพได้ว่ามีการใช้พื้นที่รูปภาพเกิน 20% หรือไม่ เมื่อเทียบกับรูปทั้งหมด 100% หากมีข้อความบนรูปภาพมากเกินไป รูปภาพจะถูกพิจารณาว่าเป็นรูปภาพที่มีข้อความากเกินไปหรือ อาจสร้างความน่ารำคาญแก่ผู้ชมได้ ซึ่งผู้เข้าชมโฆษณาอาจจะน้อยลง จึงต้องมีการเช็คและปรับแต่งรูปภาพให้เหมาะสม

วิธีการทดสอบรูป

กดเข้าไปที่ "ตัวจัดการโฆษณา" และกด "สร้าง" จากนั้นลือก "การรับรู้" หรือ การรับรู้แบรนด์ เสร็จละกด ดำเนินการต่อ

จากนั้น กดเปิดงบประมาณแคมเปญ แล้วกดถัดไป

"กลุ่มเป้าหมาย" จะปรับใหม่ตามที่ต้องการก็ได้ (สำหรับคนที่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้ว)
หรือ ใครมรายังไม่ทราบกลุ่มเป้าหมายของตัวเอง ก็ใช้ตามกลุ่มเป้าหมายที่เขากำหนดมาให้เลยก็ได้

"แพลตฟอร์ม" เลือกแค่ facebook เสร็จแล้วก็กด ถัดไป

เลือกรูปที่คุณต้องการ จากนั้นก็กด "เผยแพร่" ได้เลย
ถ้าแอดของคุณ "ผ่าน" และอิมเพลสชั่นเยอะ รูปของก็สามารถนำไปขึ้นแอดโฆษณาได้