newsupdate

การยิงแอดพื้นฐาน ตอนที่ 12 การรับรู้แบรนด์

การยิงแอดพื้นฐาน ตอนที่ 12 การรับรู้แบรนด์

วัตถุประสงค์การรับรู้แบรนด์

วัตถุประสงค์ที่ช่วยสร้างความสนใจในสินค้าหรือการบริการของเรา การเพิ่มการรับรู้แบรนด์คือการบอกผู้คนว่าอะไรทำให้ธุรกิจของเรามีคุณค่า ตัวอย่างเช่น นายสมชาย(นามสมมุติ) กำลังจะเปิดตัวกลุ่มร้านขายของชำเล็กๆ ในภูมิภาค การใช้วัตถุประสงค์การรับรู้แบรนด์ ช่วยให้พวกเขาสามารถสร้างแคมเปญที่เน้นไปที่การผลิตสินค้าที่สดใหม่และปลอดสารพิษโดยแสดงแคมเปญนั้นกับคนในท้องถิ่นได้

วิธีสร้างแคมเปญการรับรู้แบรนด์

1.ไปที่ตัวจัดการโฆษณา

2.คลิก "+ สร้าง"

3.เลือก "การรับรู้แบรนด์" แล้วกดดำเนินการ

4.กรอกข้อมูลการปรับให้เหมาะสมกับงบประมาณแคมเปญของเรา หากมี คลิก "ถัดไป"

5.เลือกงบประมาณ กลุ่มเป้าหมาย ตำแหน่งการจัดวาง และการปรับให้เหมาะสม จากนั้นคลิก "ถัดไป"

6.ระบบจะเลือกตำแหน่งการจัดวางแบบอัตโนมัติเป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งหมายความว่าโฆษณาของเราจะแสดงในตำแหน่งการจัดวางทั้งหมดที่สามารถแสดงได้ หากต้องการแก้ไขตำแหน่งที่โฆษณาของเราปรากฏ ให้คลิก "ตำแหน่งการจัดวางที่กำหนดเอง" แล้วกดถัดไป

7.ในส่วน "รูปภาพหรือวิดีโอรายการเดียว" ให้คลิก "ภาพสไลด์"  หากวัตถุประสงค์ของเราคือ "การรับรู้แบรนด์" ตัวเลือกรูปแบบเพียงอย่างเดียวของเราคือ "รูปภาพหรือวิดีโอรายการเดียว" เลือกวัตถุประสงค์อื่น เพื่อใช้รูปแบบภาพสไลด์

8. หากรูปแบบของเราคือ "รูปภาพหรือวิดีโอรายการเดียว" ให้คลิก "เพิ่มสื่อ" จากนั้นคลิก "เพิ่มรูปภาพ" แล้วเลือกรูปภาพจากคลังของเรา หากเราต้องการอัพโหลดรูปภาพ โปรดคลิก "อัพโหลด" เลือกรูปภาพแล้วคลิก "ถัดไป" แล้วครอบตัดรูปภาพหรับแต่ละกลุ่มตำแหน่งการจัดวาง (ไม่บังคับ) จากนั้นคลิก "เรียบร้อย"

9.เพิ่มข้อความ ลิงก์ และการติดตาม เมื่อสร้างเสร็จแล้ว ให้คลิก "เผยแพร่" เพื่อแสดงโฆษณาแบบวิดีโอของเรา