newsupdate

คำสั่งเบื้องต้น ของโปรแกรม HTML

คำสั่งเบื้องต้น ของโปรแกรม HTML HTML ย่อมาจาก Hypertext Markup Language เป็นภาษาคอมพิวเตอร์สำหรับเขียนเว็บเพจโดยมีแนวคิดจากการสร้างเอกสารไฮเปอร์เท็กซ์

คำสั่งเบื้องต้น ของโปรแกรม HTML