Maxcare อัปเดตฟังก์ชั่น Unlock Checkpoint 282

อีกฟังก์ชันที่อัปเดต  Maxcare ปล่อยออกมาใหม่รอบนี้ปล่อยของดีออกมาเยอะมาก

Unlock Checkpoint 282

เป็นฟังก์ชันยืนยันรูปภาพที่ต้องยืนยันด้วยการส่งรูปภาพโปรไฟล์เข้าไปเพื่อยืนยันตัวตน หรือคัดค้านคำตัดสินนั่นเอง

ขั้นตอนการใช้งาน สามารถดูเพิ่มเติมได้ใน VDO ด้านล่างนี้

0:00
/
Unlock Checkpoint 282

ฟังก์ชันดีๆแบบนี้ มีให้ใช้งานใน Maxcare v.22.11.26