newsupdate

ยิงโฆษณาแบบรูปภาพยังไงให้ได้ผลดี

ยิงโฆษณาแบบรูปภาพยังไงให้ได้ผลดี

การทดสอบโฆษณาเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหาว่าสิ่งใดใช้ได้ผลดีที่สุดกับกลุ่มเป้าหมายของเรา เมื่อต้องตัดสินใจเลือกชิ้นงานโฆษณาที่เหมาะสมเป็นโฆษณาของเรา

แนวทางปฏิบัติทั่วไปที่เหมาะสมกับผู้ลงโฆษณา

  • ใช้อัตราส่วนกว้างยาวที่แนะนำสำหรับตำแหน่งการจัดวางแต่ละตำแหน่ง ตำแหน่งการจัดวางต่างๆ บน Facebook, Instagram, Messenger และ Audience Network จะใช้อัตราส่วนกว้างยาวที่ต่างกัน ตัวอย่างเช่น ต้องใช้อัตราส่วน 1:1 สำหรับฟีด Facebook และอัตราส่วน 9:16 สำหรับ Instagram Stories ใช้รูปภาพเดียวกันในหลายตำแหน่งการจัดวางและอัตราส่วนได้โดยใช้ฟีเจอร์การปรับแต่งองค์ประกอบในตัวจัดการโฆษณา

      **จะมีแจ้งเตือนเด้งขึ้นระหว่างที่ขึ้นแคมเปญ

  • ใช้รูปภาพความละเอียดสูง ใช้รูปภาพที่มีความละเอียดสูงที่สุดเพื่อป้องกันรูปเบลอหรือพิกเซลแตก
  • แสดงสินค้า บริการหรือแบรนด์ของคุณ ผู้คนเลื่อนผ่านบน Facebook และ Instagram อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ควรแสดงให้เห็นสิ่งที่ขาย แบรนด์ หรือโลโก้เพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการสื่ออย่างมีประสิทธิภาพ โดดเด่น สะดุดสายตา
  • หลีกเลี่ยงการใส่ข้อความในภาพมากเกินไป แม้ว่าจะไม่มีการจำกัดปริมาณข้อความในรูปภาพโฆษณาแล้ว แต่รูปภาพที่มีข้อความไม่เกิน 20% ของรูปนั้นมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าโฆษณา ที่เผยแพร่ไป วิ่งได้ดีมากกว่า
  • เน้นที่สิ่งที่จะสื่อ ดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายด้วยการครอบตัดเพื่อเน้นส่วนสำคัญของรูปภาพ แต่หากต้องการแสดงหลายรูปภาพในโฆษณาเดียว แนะนำให้ใช้โฆษณารูปแบบภาพสไลด์แทน
  • แสดงตัวอย่างโฆษณาของคุณ ใช้ฟีเจอร์ ภาพตัวอย่างโฆษณาของตัวจัดการโฆษณา เพื่อดูโฆษณาบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ในมุมมองเดียวกับกลุ่มเป้าหมาย โดยจะดูตัวอย่างโฆษณาได้ทุกเมื่อในระหว่างการสร้างโฆษณา