newsupdate

ปลดล็อค อนุมัติงบประมาณการยิงแอดใน 3 วินาที

ปลดล็อค อนุมัติงบประมาณการยิงแอดใน 3 วินาที

ถือเป็นปัญหาหลักในการขึ้นแอด สำหรับคนที่เลือกผูกบัตรแบบ Visa* เนื่องจาก Facebook ปรับงบประมาณ สำหรับบัตรที่มียอดเงินไม่เพียงพอ โดยปิกติแล้วทาง facebook จะส่งแจ้งเตือนขอรหัส ธุรกรรม เพื่อยืนยันบัตรที่ผูกไม่สำเร้จ

**ตัวอย่าง

หากตรวจสอบรหัสเช้นนี้ เพียงแค่กด "ตรวจสอบยืนยันวิธีการชำระเงิน" จะมีรหัสแจ้งเตือนไปที่บัญชีที่ใช้บัตรนั้นๆผูก นำรหัสมาใส่ บัญชีจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ

ในกรณี ที่บัญชีต้องอนุมัติวงเงินก่อนจึงจะสามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติ หากผุกบัตรแล้ว โดนปิดการใช้งาน ต้องรอการแจ้งเตือนจากทาง facebook ใช้เวลา 3-4 ชั่วงโมง โดยประมาณ

ทางลัด อนุมัติวงเงิน ภายใน 3 วินาที

หากรอการแจ้งเตือนจากทาง facebook จะมีแจ้งเตือนแจ้งขึ้นมาในหน้าการจัดการ บนแถบสีดำ กดนุมัติ แล้วบัญชีจะกลับมาใช้งานได้ปกติทันที แต่หากต้องการความรวดเร็ว คือการนำลิ้งก์ไปวาง

[https://web.facebook.com/payments/risk/preauth/?ad_account_id=363841312253352&entrypoint=WWW_AYMT_NOTIFICATION]

ตัวเลขตามในลิ้งก์ 363841312253352 ให้ลบออกแล้วนำตัวเลข ID หน้าการจัดการของบัญชีที่ต้องการแก้ไขมาใส่แทน จากนั้นกดอนุมัติ บัยชีจะกลับมาใช้ได้ตามปกติทันที

UPDATE :
เนื่องจากเกิดการโกงและไม่ยอมจ่ายค่าแอด จำนวนมาก เฟชจึงจะทำการกันวงเงินบางส่วนไว้ ดังนั้น เราจึงต้องพยายามในการแก้ไขปัญหานี้ โดยการ กดยืนยัน  

หมายเหตุ ในระบบ  Transection ของการธนาคาร ช่วงเวลาที่เราทำการกด ยืนยันนั้น จะถูกแคปหน้าจอ เก็บไว้ เป็นหลักฐานเมื่อเรา ร้องย้อง กับบัตรเครดิต  ทางแพลตฟอร์มจะส่ง หน้าจอที่ทำการแคปหน้าจอมา  แย้งกับธนาคาร ว่าเราทำการ ยินยอมให้ระบบ ทำการกันวงเงินเราไว้