newsupdate

สร้างเพจแบบใหม่ เพจอยู่ได้นานขึ้น!!

สร้างเพจแบบใหม่ เพจอยู่ได้นานขึ้น!!

จากการอัพเดตที่ผ่านมาทำให้ระบบ facebook ปิดเพจทิ้งแบบง่ายดาย ไม้เว้นแม้แต่เพจที่เขียวอยู่แล้ว โดนปิดกันไปถ้วนหน้า

ส่งผลให้บัญชีโฆษณาบางตัวที่โดนจำกัดเพจ คะแนนคุณภาพของบัญชีแย่ลงไปด้วย แม้จะสร้างเพจขึ้นมาใหม่ทดเเทน ขึ้นแคมเปญผ่านไปไม่นานเพจนั้นจะโดนจำกัดตามไปด้วยทันที

เทคนิคการสร้างเพจให้อยู่ได้นาน

** ตัวอย่างเพจถูกจำกัด

ขั้นตอนที่ 1 เริ่มต้นที่ กดสร้างเพจตามปกติ   *สำหรับคนที่ยังไม่มีเพจ  หากมีเพจอยู่แล้วข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลย

เลือกประเภทของเพจ เป็นร้านค้า ยกตัวอย่าง ร้านค้าทั่วไป, ร้านขายเสื้อผ้า, ร้านขายของชำ
สำหรับคนที่มีเพจอยู่แล้ว สามารถแก้ไขข้อมูลเพจได้เลย

เลือกเกี่ยวกับ - ข้อมูลเพจ - แล้วกดแก้ไข ประเภทของเพจหรือประเภทธุรกิจ

** ตัวอย่างแก้ไขประเภทธุกิจที่หน้าเพจ

ขั้นตอนที่ 2 กดเข้าหลังบ้านของบัญชีโฆษณา เลื่อนลงล่างสุด กดเข้าไปที่
"ตัวจัดการการค้า"

ขั้นตอนที่ 3 กดเพิ่มสินค้าเข้าไปในเพจที่สร้างขึ้น

**ช่องทางการขายให้เลือกเป็นเพจที่ต้องการแก้ไข หรือเพจที่สร้างขึ้นใหม่ ใส่ข้อมูลตามที่ต้องการ

**เลือกประเทศหรือภูมิภาคที่ต้องการแสดงหน้าเพจ

**กดเพิ่มสินค้าตามที่ต้องการได้เลย

**ตัวอย่างหลังเพิ่มสินค้า

facebook หน้าเพจจะแสดงสินค้าตามที่เราระบุข้อมูลไปก่อนหน้า

ขั้นตอนที่ 4 หลังจากการอัพเดตสินค้าแล้ว จะมีแจ้งเตือน *รอการอัพเดตข้อมูลร้าน

ค้า เพื่อความแข็งแรงของเพจที่สร้างใหม่ ควรรอการพิจารณาทาง facebook และรอการแจ้งเตือน การอัพเดตข้อมูลสำเร็จ *สำหรับเพจสร้างใหม่ ก่อนจะนำเพจไปยิงโฆษณา ควรเว้นระยะเวลาอย่างน้อย 24 ชม.

**ตัวอย่างเพจร้านค้า หลังการอัพเดตเรียบร้อย

จากการทดสอบสร้างเพจใหม่ เพื่อที่จะยิงโฆษณาทั่วไปพบว่าเพจที่สร้างเป็นแบบร้านค้า อัพเดตสินค้า สามารถใช้งานได้นานขึ้นจากเพจที่สร้างแบบทั่วไป