newsupdate

วิธีจดโดเมน ราคาถูก กับโค๊ด privacyplease

วิธีจดโดเมน ราคาถูก กับโค๊ด privacyplease

สิ่งที่ต้องมี
1.Email
2.PayPal/Google Pay/New Credit/Debit Card
3.ชื่อโดเมน

วิธีการจดโดเมน

1.เข้าไปที่เว็บ name.com

2.ล็อกอินเข้าใช้งาน(ถ้ายังไม่มี Accoun ให้สมัครก่อน)

3.ให้กรอกชื่อโดเมนแล้วกดค้นหา

4.ให้กดที่ปุ่มสีเขียว (ADD TO CART)

 สามารถเลือกได้ตามใจชอบ

5.ให้ไปที่รถเข็นเพื่อชำระเงิน

6.เลือกวิธีที่การชำระเงินแล้วเพิ่มบัตร

7.หลังจากนั้นให้กดชำระเงิน