newsupdate

ยิงแอด Technical ตอนที่ 1 ใต้ภูเขาน้ำแข็ง ( VVIP )

ยิงแอด Technical ตอนที่ 1 ใต้ภูเขาน้ำแข็ง ก่อนจะเรียนรู้เรื่อง ระบบหรือการยิงแอดเชิงเทคนิคอล เชิงลึกนั้น เราจำเป็นต้องรู้ เรื่องใต้ภูเขาน้ำแข็งกันเสียหน่อย การยิงแอดนั้นสำหรับเฟชบุ๊คจะมีเครื่องมือฟรีมาให้

ยิงแอด Technical ตอนที่ 1 ใต้ภูเขาน้ำแข็ง  ( VVIP )