newsupdate

แจกฟรี Code เช็คเพจคืนสิทธิ์แบบง่ายๆ

เผยแพร่โดย Atome

แจกฟรี Code เช็คเพจคืนสิทธิ์แบบง่ายๆ

เพจคืนสิทธิ์ คือ เพจที่ได้รับจากการร้องแย้งจากที่ทำผิดกฎของบัญชีที่เป็นเจ้าของเพจเอง

ปัจจุบัน การที่จะเช็คว่าเพจโปรไฟล์เพจไหนเป็นเพจโปรไฟล์คืนสิทธิ์หรือไม่นั้นจะมีแค่บัญชีทีใช้ในการยื่นอุทธรณ์เท่านั้นที่สามารถเช็คได้ หากเราสั่งซื้อเพจคืนสิทธิ์มา เราจะไม่สามารถเช็คได้ว่าเพจนั้นใช่เพจคืนสิทธิ์จริงหรือไม่

เช็คเพจคืนสิทธิ์

วันนี้จึงมีโค้ดง่ายๆที่ใช้ในการเช็คว่าเพจนั้นใช่เพจคืนสิทธิ์หรือไม่

ขั้นตอนที่ 1

ไปที่เพจโปรไฟล์ที่ต้องการเช็คเพจ (เพจแบบใหม่หรือเพจโปรไฟล์)

ขั้นตอนที่ 2

ไปที่เพจของเพจโปรไฟล์นั้นๆ

เพจแบบโปรไฟล์

จากนั้นหน้าจอแสดงหน้านี้

เพจแบบโปรไฟล์

ขั้นตอนที่ 3

กด F12 ไปที่ Console จากนั้น code ไปวางและกด Enter ได้เลย

ดาวน์โหลดcodeเพื่อใช้เช็คเพจคืนสิทธิ์

หลังจากวาง Code และกด Enter แล้ว หน้าจอขึ้นตามตัวอย่ารูปภาพนี้

สามารถเช็คได้ที่ด้านล่างของ Code
หากในหน้าที่เช็ค มีเพจคืนสิทธิ์อยู่ จะขึ้นจำนวนตัวเลข ตามจำนวนเพจคืนสิทธิ์

ตัวอย่างหากมีเพจคืนสิทธิ์

ตัวอย่างหากมีเพจคืนสิทธิ์อยู่

ตัวอย่างหากไม่พบเพจคืนสิทธิ์

ขั้นตอนนี้เป็นเพียงขั้นตอนการวาง Code ที่ต้องการเช็คเพจคืนสิทธิ์เท่านั้น Code นี้ไม่สามารถเช็คอย่างอื่นเพิ่มเติมได้

การใช้เพจธรรมดา หรือเพจคืนสิทธิ์นั้นความแตกต่างที่ชัดเจนนั้นคือเพจคืนสิทธิ์จะได้กลับมาจากการร้องแย้งที่ผิดกฎจึงมีความเเข็งเเรงมากกว่าแต่โดยรวมแล้วนั้นขึ้นอยู่กับการเซ็ตแคมเปญโฆษณาของคุณเองด้วย