010. ระบบ Tracking

Hotjar คืออะไร?

เผยแพร่โดย Siriwipa Prasertjan

Hotjar คืออะไร?

Hotjar เครื่องมือวิเคราะห์พฤติกรรมในเว็บไซต์ด้วย Heatmap

Hotjar คืออะไร

Hotjar คือเครื่องมือ Analytic รูปแบบหนึ่ง ที่ทำงานโดยการเก็บข้อมูลผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรา ขณะที่คนเหล่านี้ คลิก เลื่อนเมาส์ ไปบริเวณต่างๆในเว็บไซต์ และมีการแสดงผลข้อมูลหรือที่เราเรียกว่า Visualization โดยการสร้างใช้สีร้อน-สีเย็น (Heatmap) แทนที่จำนวนคลิก หรือเลื่อนเมาส์นั่นเอง

Hotjar เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างได้รับความนิยมสูงสุดในกลุ่ม Heatmap เนื่องจาก แพ็คที่ใช้งานได้ฟรี สามารถใช้งานได้เกือบทุกฟีเจอร์ เพียงแต่จะมีการจำกัดจำนวนข้อมูล เช่น

  • จำกัดจำนวนวิวที่เอามาสร้าง Heatmap ไม่เกินวันละ 2,000 Pageviews
  • สร้าง Heatmaps ได้แค่ 3 Heatmaps
  • เก็บข้อมูลไว้ได้แค่ 12 เดือน


ตัวอย่างจากภาพล่าง

Hotjar วิเคราะห์ให้เห็นว่า คนคลิกที่ Logo ด้านบนสูงสุด รองลงมาคือ Button ด้านขวาที่คลิกไป Facebook Group และคลิกเลือกดูหมวดหมู่ Content อื่นๆ (คำว่า Select Category) ส่วนตรง Menu Bar ผู้ใช้งาน Website นิยมคลิกตรงปุ่ม Event & Seminar และปุ่ม People จะเห็นว่า Insight ที่ได้คือข้อมูลตรงจาก User ผู้ใช้งาน

เราสามารถนำมาพัฒนา Website ของเราในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การปรับตำแหน่ง Menu การทดสอบปุ่ม Call to Action ต่างๆ หรือการดูพฤติกรรมการอ่านคอนเทนท์แต่ละหน้า เป็นต้น


นอกจากความสามารถด้าน Heatmap Analytic แล้ว Hotjar ยังมีระบบเก็บความคิดเห็นจากผู้ใช้งานหรือว่า Survey ต่างๆด้วย ทำให้เจ้าของ Website สามารถเก็บความคิดเห็น แนะนำ ติชม จาก User ที่เข้ามาได้อีกเช่นกัน