ประกาศเตือน ก่อนบัญชีถูกปิดใช้งาน

เผยแพร่โดย Atome

สำหรับการละเมิดส่วนใหญ่บน Facebook การประกาศเตือนจะนำไปสู่การจำกัดต่อไปนี้
สุดท้ายแล้วทำให้บัญชีโดนปิดใช้งานได้

ก่อนที่บัญชีจะถูกปิดการใช้งาน บัญชีที่ใช้จะโดน การจำกัดบัญชี

ประกาศเตือน FACEBOOK

  • การประกาศเตือนครั้งที่ 1 คำเตือนโดยไม่มีการจำกัดใดๆ เพิ่มเติม

  • การประกาศเตือนครั้งที่ 2 การจำกัดไม่ให้สร้างเนื้อหาเป็นเวลา 1 วัน เช่น การโพสต์, การแสดงความคิดเห็น, การใช้ Facebook Live หรือการสร้างเพจ

  • การประกาศเตือนครั้งที่ 3 การจำกัดไม่ให้สร้างเนื้อหาเป็นเวลา 3 วัน

  • การประกาศเตือนครั้งที่ 4 การจำกัดไม่ให้สร้างเนื้อหาเป็นเวลา 7 วัน

  • การประกาศเตือนครั้งที่ 5 ขึ้นไป การจำกัดไม่ให้สร้างเนื้อหาเป็นเวลา 30 วัน

หลังถูกประกาศเตือนครบ 5 ครั้ง ตอไปจะถูกจำกัดไม่ให้สร้างเนื้อหาได้เป็นเวลาอีก 30 วัน หรืออาจโดนลบบัญชีออก ซึ่งนำไปสู่การปิดใช้งานบัยชี โดยที่กู้คืนไม่ได้นั่นเอง!