Total 3 Courses available

003. ปรับพื้นฐาน ก่อนการเรียนรู้ การยิงแอดและการฟาร์มบัญชี

ปรับพื้นฐานข้อควรรู้ คำศัพท์ เนื้อหาสิ่งจำเป็นที่ต้องเรียนรู้ ก่อนเรียนรู้ในระดับสูงขึ้นไป