เรียนยิงแอด Facebook เบื้องต้น ฟรี Facebook 101

บทเรียนที่ 4 : การสร้างบัญชีเฟชบุ๊คด้วย เบอร์โทรศัพท์